Przejdź do treści

Reliktowe stosowanie gałęzi i wierzchołków drzew jako bron / Relic application of boughs and tree summits as harrows (mapa 9, karta VI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Reliktowe stosowanie gałęzi i wierzchołków drzew jako bron / Relic application of boughs and tree summits as harrows (mapa 9, karta VI)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; kultywatory ; brona

Opis

mapa ukazuje reliktowe stosowanie gałęzi i wierzchołków drzew jako bron ; zawarto na niej następujące informacje: A. Gałęzi używano jako bron. 1 - sporadycznie w czasie badań 1953-1954, 2 - w XX w. do II wojny światowej, 3 - zanik nastąpił w drugiej połowie XIX w. B. Wierzchołki drzew używane jako brony. 4 - reliktowe stosowanie wierzchołków drzew jako bron na przełomie XIX i XX w. C. Funkcje wyżej wymienionych gałęzi. 5 - używano w związku ze starymi uprawami i technikami upraw, 6 - używano w związku z nowymi uprawami i technikami upraw, 7 - nie stwierdzono bronowania gałęziami lub wierzchołkami drzew

Twórca

Olędzki, Jacek

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0026_01>

Zasięg

ogólnopolski