Przejdź do treści

Zanikanie tradycyjnych urządzeń do transportu narzędzi rolniczych w pole / Disappearance of the traditional gear for the transport of agricultural tools in the field (mapa 14, karta VIII)

[stan na podstawie badań terenowych 1955 r.]

Tytuł

Zanikanie tradycyjnych urządzeń do transportu narzędzi rolniczych w pole / Disappearance of the traditional gear for the transport of agricultural tools in the field (mapa 14, karta VIII)

[stan na podstawie badań terenowych 1955 r.]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; narzędzia ; pojazdy ; włók ; sanie

Opis

mapa ukazuje zanikanie tradycyjnych urządzeń do transportu narzędzi rolniczych w pole ; zawarto na niej następujące informacje: A. Współcześnie transportuje się w pole. 1 - na krokwiowym włóku lekkim - pługi koleśne, 2 - na małych, krótkich sankach bez stramów - pługi i brony, 3 - na krokwiowym, samorodnym włóku ciężkim - pług i brony, 4 - na długich saniach bez stramów - pługi i brony, 5 - na jednopłozowej podkładce pod lemiesz - pług, 6 - tylko na wozie. B. Obszary, na których na przełomie XIX i XX w. transportowano w pole. 7 - na krokwiowych włókach lekkich - pługi, 8 - na krokwiowych włókach lekkich - sochy, 9 - na dwukołowych wózkach - sochy

Twórca

Trawińska, Maria

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0031_01>

Zasięg

ogólnopolski