Przejdź do treści

Wół jako zwierzę pociągowe w gospodarstwach chłopskich / The ox as draft animal in peasant farms (mapa 15, karta IX)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Wół jako zwierzę pociągowe w gospodarstwach chłopskich / The ox as draft animal in peasant farms (mapa 15, karta IX)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy

Opis

mapa ukazuje zwyczaj używania wołu jako zwierzęcia pociągowego w gospodarstwach chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: Używanie wołów do zaprzęgu w pracach gospodarskich (orka, transport) stwierdzono. 1 - w okresie 1950-1954 r., 2 - do końca II wojny światowej (1945 r.), 3 - do końca I wojny światowej (1918 r.), 4 -  do końca XIX w. (ok. 1900 r.), 5 - nie stwierdzono w czasie badań ani w tradycji ustnej

Twórca

Pudło, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0032_01>

Zasięg

ogólnopolski