Przejdź do treści

Krowa jako zwierzę pociągowe w gospodarstwach chłopskich / The cow as draft animal in peasant farms (mapa 16, karta IX)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Tytuł

Krowa jako zwierzę pociągowe w gospodarstwach chłopskich / The cow as draft animal in peasant farms (mapa 16, karta IX)

[stan na podstawie materiałów z lat 1924-1954]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy

Opis

mapa ukazuje zwyczaj używania krowy jako zwierzęcia pociągowego w gospodarstwach chłopskich ; zawarto na niej następujące informacje: A. Używanie krów jako siły pociągowej do prac gospodarskich. 1 - stwierdzono po 1950 r., 2 - jest znane z tradycji ustnej sprzed 1950 r., 3 - miało miejsce w niesprzyjających sytuacjach gospodarczych głównie w okresie I i II wojny światowej. B. Stwierdzono sprzęganie krowy z koniem do orki lub transportu. 4 - w niesprzyjających sytuacjach gospodarczych, 5 - do orki i transportu używano krowy wyłącznie sprzęganej z koniem, 6 - używania krów, jako zwierząt pociągowych nie stwierdzono w czasie badań, ani w tradycji ustnej

Twórca

Pudło, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. I. Red. Józef Gajek. Warszawa 1964, syg. <PAE/AE/2> , <A.35/1>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1964

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0033_01>

Zasięg

ogólnopolski