Przejdź do treści

Nazwy czynności kojarzenia małżeństw przy pomocy osoby trzeciej, II / Steps of matchmaking with the help of a third party, II (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwy czynności kojarzenia małżeństw przy pomocy osoby trzeciej, II / Steps of matchmaking with the help of a third party, II (mapa 3)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy czynności kojarzenia małżeństw przy pomocy osoby trzeciej ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia "idzie w swaty"? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa [...] Kiedy we wsi ten zwyczaj zanikł? jak było dawniej? Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność? 1 – „zmówiny”, 2 – „umówiny”, 3 – „namówiny”, „nomówiny”, „namowy”, 4 – „drużby”, 5 – „starosty” (14.30.II), „chodzenie w starosty”, 6 – „dziewosłęby” i pod. 7 – „chodzenie w komplementa”, „kumplementa”, 8 – „zaloty”, „zalyty” i pod., 9 – nazwy rzadsze, występujące sporadycznie [(1 – „iść w konkury”, 2 – „osłębiny”, 3 – „prześliny”, 4 – „zrękowiny”, „rękowiny”, „zaręczyny”, 5 – „orędziny”, 6 – „przesywiny”, 7 – „zwiady”, 8 – „dowiedziny”, 9 – „wysyłanie posła”, „pójść w posły” (34.31.V), 10 – „smymby”, 11 – „iść na pewne”, 12 – „przedręcznik”, 13 – „wreje”, 14 – „pośredniczenie”, 15 – „nasprosyny”)], 10 – inne odpowiedzi (zob. mapę 2), 11 – brak tradycji, 12 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 32 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0548_01>

Zasięg

ogólnopolski