Przejdź do treści

Zwyczajowe terminy udawania się w swaty, I / Customary timing of sending a matchmaker, I (mapa 4)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Zwyczajowe terminy udawania się w swaty, I / Customary timing of sending a matchmaker, I (mapa 4)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; czas ; pory dnia ; czwartek ; sobota

Opis

mapa ukazuje zwyczajowe terminy udawania się w swaty ; zawarto na niej następujące informacje: 23. Czy istnieją lub istniały nakazy i zakazy udawania się w swaty w określonych porach (pomyślnych i niepomyślnych): a) dni tygodnia, b) miesiące?, c) pory dnia, d) w okresie kwadry księżyca?  W swaty udawano się: 1 – w czwartek, 2 – w sobotę, 3 – w inne dni (zob. mapa 5), 4 – brak tradycji, 5 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- wypełnienie znaku kropką oznacza, iż zjawisko występowało w przeszłości,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 34 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0549_01>

Zasięg

ogólnopolski