Przejdź do treści

Nazwy osób zajmujących się kojarzeniem małżeństw, I / Names given to people engaged in matchmaking, I (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Nazwy osób zajmujących się kojarzeniem małżeństw, I / Names given to people engaged in matchmaking, I (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy osób zajmujących się kojarzeniem małżeństw ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia "idzie w swaty"? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa [...] Kiedy we wsi ten zwyczaj zanikł? jak było dawniej? Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność? - Zbadać czy we wsi żyją jeszcze osoby (mężczyzna? kobieta? - wiek? zajmujące się swataniem? Jak ich nazywają? 1 – „swat”, „swatka”, „swatowa” i pod., 2 - „swach”, „swacha” i pod., 3 – „raj”, 4 – „rajek”, 5 – „rajca”, 6 – „rajko”, 7 – „rajbieda”, 8 – „rajbasz”, 9 – „faktor”, „faktur” i pod., 10 – inne odpowiedzi (zob. mapa 7), 11 – brak tradycji, 12 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapa dotyczy stanu zjawiska w czasie prowadzenia badań terenowych (lata 70. XX wieku),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 44 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0551_01>

Zasięg

ogólnopolski