Przejdź do treści

Osoby zajmujące się kojarzeniem małżeństw (od poł. XIX wieku do poł. XX wieku), I / Individuals engaged in matchmaking (from 1850s to 1950s), I  (mapa 8) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Osoby zajmujące się kojarzeniem małżeństw (od poł. XIX wieku do poł. XX wieku), I / Individuals engaged in matchmaking (from 1850s to 1950s), I  (mapa 8) 

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat

Opis

mapa ukazuje osoby zajmujące się kojarzeniem małżeństw (od poł. XIX wieku do poł. XX wieku) ; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia "idzie w swaty"? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa [...] Kiedy we wsi ten zwyczaj zanikł? jak było dawniej? Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność?  16. Zbadać czy we wsi żyją jeszcze osoby (mężczyzna? kobieta? - wiek? zajmujące się swataniem? Jak ich nazywają? [...] 234. Które z wymienionych postaci występują w badanej wsi: a) "swat", "swacha", "raj", "rajek", "poseł", "marszałek", inne?, b) czy są to różne nazwy tej samej postaci biorącej udział w "oględach"? "swatach", "zmówinach". 238. Opisać funkcje starosty: a) w swatach, zmówinach, oględach [...]  1 – na osobę zajmującą się kojarzeniem małżeństw wybierano mężczyznę – krewnego lub znajomego wykonującego tę czynność zwykle honorowo, który nie pełni żadnych funkcji w dalszych etapach wesela, 2 – inne odpowiedzi (zob. mapy 9, 10, 11), 3 – brak tradycji, 4 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
-mapa dotyczy stanu zjawiska od poł. XIX wieku do poł. XX wieku,
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski), odnoszące się do czasów przedwojennych,
- pierworys mapy na podstawie materiałów PAE i literatury wykonała B. Czuchnowska i A. Mączyńska (mapa 538) pt. Osoby zajmujące się kojarzeniem małżeństw (od poł. XIX w. do poł. XX wieku),
- dane z materiałów PAE zweryfikowała A. Pieńczak (na mapie pominięte zostały inne dane, nie pochodzące ze stałej sieci punktów atlasowych, natomiast uwzględniono informacje pochodzące z literatury XIX-wiecznej – na mapie zaznaczone kolorem szarym).

Twórca

Czuchnowska, Barbara ; Mączyńska Anna ; Pieńczak Agnieszka

Źródło

Anna Drożdż : Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 1 : Od zalotów do ślubu cywilnego. Wrocław : Cieszyn 2004, s. 50 ; syg. <PAE/KOM/9/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie

Data

2004

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0553_01> syg. <PAE_MO_0553_02>

Zasięg

ogólnopolski