Przejdź do treści

Kobiety i mężczyźni w roli swata / Women and men as matchmakers (mapa 5)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Kobiety i mężczyźni w roli swata / Women and men as matchmakers (mapa 5)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swatka ; swat ; uczestnicy ; kobiety ; mężczyźni

Opis

mapa ukazuje kobiety i mężczyźni w roli swata ; zawarto na niej następujące informacje: Zasięg pełnienia roli swata przez: 1 – mężczyznę, najczęściej krewnego lub znajomego, 2 – kobietę, najczęściej krewną lub znajomą, 3 – granica zasięgu pełnienia roli swata przez mężczyznę, 4 – granica zasięgu pełnienia roli swata przez kobietę.

Uwaga:
- mapa dotyczy stanu zjawiska od połowy XIX wieku do lat 70. XX wieku,
- przy wyznaczaniu zasięgów pominięto informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski), skupiając się na terenach autochtonicznych; uwzględniono natomiast dane z literatury XIX-wiecznej, gdyż w wielu miejscach uzupełniają one obraz na mapie. 

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 5 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0605_01>

Zasięg

ogólnopolski