Przejdź do treści

Najczęstsze nazwy osób kojarzących pary / Most frequent names for individuals matching up couples  (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Tytuł

Najczęstsze nazwy osób kojarzących pary / Most frequent names for individuals matching up couples  (mapa 11)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r. i innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; swatka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje najczęstsze nazwy osób kojarzących pary ; zawarto na niej następujące informacje: Zasięg występowania nazwy: 1 – swat, swatka, swatowa, swach, swacha, 2 – raj, rajek, rajca, rajko, 3 – faktor, faktur, 4 – granica występowania nazwy swat, swatka, swatowa, swach, swacha, 5 – granica występowania nazwy raj, rajek, rajca, rajko, 6 – granica występowania nazwy faktor, faktur.

Uwaga:
- mapa dotyczy stanu zjawiska od połowy XIX wieku do lat 70. XX wieku,
- przy wyznaczaniu zasięgów pominięto informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski), skupiając się na terenach autochtonicznych; uwzględniono natomiast dane z literatury XIX-wiecznej (zaznaczone kolorem szarym), gdyż w wielu miejscach uzupełniają one obraz na mapie. 

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 11 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0611_01>

Zasięg

ogólnopolski