Przejdź do treści

Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV i AJK), VII / Dialect vocabulary describing individuals involved in matching up couples (acc.to ADV and AJK), VII (mapa 14)

[na podstawie badań ADV z lat 30. XX wieku oraz innych źródeł]

Tytuł

Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV i AJK), VII / Dialect vocabulary describing individuals involved in matching up couples (acc.to ADV and AJK), VII (mapa 14)

[na podstawie badań ADV z lat 30. XX wieku oraz innych źródeł]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy gwarowe osób kojarzących pary ; zawarto na niej następujące informacje: Osobę kojarzącą za sobą pary nazywano: 1 – Brautwerber,Brutwerber, 2 – Fürsprech,Fürsprecher, 3 – Kuppler, 4 – Makler, Mäkler, 5 – Heiratsmakler,Heiratsmäkler, 6 – Mittelsmann, 7 – Vermittler, Mittler, 8 – Werber, 9 – Werbsmann,Wa(r)wsma(nn),Werbesmann [według AJK odnotowano nazwy: wasman (15.15.XII, 15.16.VIII, 16.15.XIV), wapsman (16.15.X), wafsman (15.15.VI, 16.15.XII), wacman (15.15.XII, 15.16.IX], 10 – Zujager, Zuschancer i inne, 11 – Bereschnik, Beresnik, 12 – Zuek, Clek, Tschowiek i inne, 13 – określenia dla innych form, 14 - inne odpowiedzi (zob. mapy 7-10, 12, 13), 15 – brak tradycji, 16 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie mapy ADV NF 5 Brauchtum bei der Heirat. Name des Werbers, sporządzonej w 1955/56 przez Luthara Martina. Badania nad tym tematem prowadzono w 1932 roku,
- mapa została uzupełniona również o punkty dodatkowe pochodzące z literatury XX-wiecznej (zob. AJK, 1966: 185).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 14 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0614_01>

Zasięg

ogólnopolski