Przejdź do treści

Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV), VI / Dialect vocabulary describing individuals involved in matching up couples (acc.to ADV), VI (mapa 13)

[na podstawie badań ADV z lat 30. XX wieku]

Tytuł

Nazwy gwarowe osób kojarzących pary (wg ADV), VI / Dialect vocabulary describing individuals involved in matching up couples (acc.to ADV), VI (mapa 13)

[na podstawie badań ADV z lat 30. XX wieku]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat ; swatka ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy gwarowe osób kojarzących pary ; zawarto na niej następujące informacje: Osobę kojarzącą pary nazywano: 1 – Zufreier, 2 – Freitmann, 3 – Freismann, Friesman, 4 – Freiersleute, 5  - Freier(s)träger, Frieer(s)drager, Friege(s)dräge(r), 6 – Freierstreiber, Frije(r)sdriwer, Friesdriwer, 7 – Freisvater, Friesvoader, Freiersvater, Freersvater” u.Freismutter, Freismutter, 8 - Freiwerber, Freewarwer, Friewawe, 9 – Frijewa(r)we(r), 10 – Freierswerber, Frier(s)werwer, 11 – Freiswerber, Frieswerwer, 12 – Frijeswerber, Friegswerber, 13 – Freienswerber, Fri(g)en(s)werber, 14 – Heiratswerber, 15 – Frei, formy szczególne, zob. ADV Erlauterungsband, 16 – uzyskano jedynie odpowiedź pozytywną na zadane pytanie („tak”, „wcześniej”, „kiedyś”), 17 – inne odpowiedzi (zob. mapy 7-10, 12, 14), 18 – brak tradycji, 19 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie mapy ADV NF 5 Brauchtum bei der Heirat. Name des Werbers, sporządzonej w 1955/56 przez Luthara Martina. Badania nad tym tematem prowadzono w 1932 roku.

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 13 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0613_01>

Zasięg

ogólnopolski