Przejdź do treści

Okres lub wiek dziecka, kiedy może być porwane lub zamienione / Time of the child’s abduction or exchange (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Tytuł

Okres lub wiek dziecka, kiedy może być porwane lub zamienione / Time of the child’s abduction or exchange (mapa 6)

[na podstawie badań PAE z lat 1969-1976]

Temat

kultura duchowa ; demonologia ; zajęcia demonów ; podmiana dzieci ; porywanie dzieci ; czas aktywności ; narodziny dziecka ; czas połogu ; przed chrztem ; po chrzcie

Opis

mapa ukazuje okres lub wiek dziecka, kiedy może być porwane lub zamienione ; zawarto na niej następujące informacje: XIII. Wątek opowiadań o porywaniu dziecka i podrzucaniu "odmieńca". 69. W jakim okresie dzieciństwa zdarza się to np. tylko przed chrztem, przed wywodem matki? Do jakiego czasu w latach póź­niejszych? Od jakiego wieku dziecka nie zdarza się już? XVI. Demony porywające, zamieniające dzieci. 6. Przybliżony wiek porwanego dziecka, czy porwania dotyczyły niemowląt, które nie chodzą, czy dzieci starszych 1,5 do 5 lat. Wierzono dawniej, iż porwania lub zamiany dziecka przez demony są możliwe: 1 – tylko przed chrztem, 2 – również po chrzcie, 3 – do wywodu matki, 4 – niemowlęta, 5 – małe dzieci, 6 – do czasu, aż dziecko nauczy się chodzić, 7 – chodzące już, 8 – do trzech miesięcy, albo do czasu aż nauczyło się chodzić, 9 – cyfry w kółkach odnoszą się do wieku porwanych dzieci, np. do dwóch lat, do trzech lat itd., 10 – do kilku lat, 11 – rzadko dzieci starsze, 12 – potwierdzone informacje z kwestionariusza VII, 13 – brak tradycji, 14 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych prowadzonych w latach 70. i 80. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. i 80. XX wieku,
- punkty oznaczone kolorem szarym odnoszą się do informacji z kwestionariusza PAE nr 7 pt. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe,
punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych rejonów Polski),
- po wnikliwej weryfikacji sygnatur miejscowości w 2016 roku okazało się, że niektóre z nich powinny znajdować się  w innych (z reguły pobliskich) polach:

 • Krzycko Wielkie - jest "12.24.IV" ma być "12.23.XVI",
 • Nowa Wieś - jest "13.19.IX" ma być "12.19.XII)",
 • Wrzosy - jest "13.26.XIII" ma być "13.27.I",
 • Laskowo - jest "15.15.IV" ma być "16.15.I",
 • Bukowice - jest "15.26.XVI" ma być "15.27.IV",
 • Pniewo (gm. Chodecz) - jest "22.22.V" ma być "21.22.VIII",
 • Młynarska Wola - jest "24.12.IV" ma być "24.11.XIV",
 • Murzasichle - jest "24.38.XVI" ma być "25.38.XIII",
 • Radzice Duże - jest "26.26.XIV" ma być "26.27.II",
 • Mchowo - jest "27.18.IV" ma być  "28.18.I)",
 • Snopki - jest "30.14.XVI" ma być "31.14.XIII",
 • Kalwaria Pacławska - jest "34.37.III" ma być "34.36.XV".

Twórca

Diakowska, Edyta

Źródło

Edyta Diakowska : Zygmunt Kłodnicki : Demony porywające i odmieniające dzieci. W : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 9, cz. I : Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Wrocław : Cieszyn 2010, s. 191 ; syg. <PAE/KOM/12/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2010

Współtwórca

Kłodnicki, Zygmunt. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0694_01>

Zasięg

ogólnopolski