Przejdź do treści

Niezbożowe dodatki do ciasta chlebowego / Ingredients other than corn added to bread-making (mapa 322, karta CLXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Niezbożowe dodatki do ciasta chlebowego / Ingredients other than corn added to bread-making (mapa 322, karta CLXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; techniki ; pieczenie ; chleb ; pieczywo

Opis

mapa ukazuje niezbożowe dodatki do ciasta chlebowego; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono dodawanie do ciasta chlebowego, a) w okresie badań PAE, b) dawniej, jeszcze na początku XX w.
- ziemniaków, 1 – gotowanych, tłuczonych, 2 – surowych, tartych, 3 – bliżej nie określono jakich, innych dodatków, 4 – dyni, 5 – buraków cukrowych, 6 – wyki, grochu, dodatków w okresach głodowych w XIX w. i w czasie I wojny światowej, 7 – stokłosy, 8 – perzu, 9 – żołędzi, 10 – bukwi, 11 – kasztanów, 12 – ślazu „babiego chleba” („Malva neglecta”), 13 – kory brzozowej. B. Inne oznaczenia. 1. we wsi chleba się nie wypieka, 2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0339_01>

Zasięg

ogólnopolski