Przejdź do treści

Rodzaje mąki do wypieku chleba / Different varieties of flout used for bread-making (mapa 323, karta CLXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Rodzaje mąki do wypieku chleba / Different varieties of flout used for bread-making (mapa 323, karta CLXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; techniki ; pieczenie ; chleb ; pieczywo

Opis

mapa ukazuje rodzaje mąki do wypieku chleba; zawarto na niej następujące informacje: A. Chleb wypiekano, a) w okresie badań PAE, b) dawniej, jeszcze na początku XX w.
- z jednego rodzaju zboża, z mąki, 1 – żytniej, 2 – pszennej, 3 – jęczmiennej, 4 – owsianej, z mąki ze zmieszanych różnych rodzajów zbóż, 5 – żytnio-pszennej, 6 – żytnio-jęczmiennej, 7 – żytnio-owsianej. B. Inne oznaczenia. 1. we wsi chleba się nie wypieka, 2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0340_01>

Zasięg

ogólnopolski