Przejdź do treści

Zanikanie wypieku chleba w domu / The vanishing custom of home bread-making (mapa 324, karta CLXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Zanikanie wypieku chleba w domu / The vanishing custom of home bread-making (mapa 324, karta CLXXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; techniki ; pieczenie ; chleb ; pieczywo

Opis

mapa ukazuje zanikanie wypieku chleba w domu ; zawarto na niej następujące informacje: A. We wsi chleb wypiekają w domu, 1 – we wszystkich lub większości gospodarstw, 2 – tylko w niektórych gospodarstwach, 3 – tylko w niektórych gospodarstwach w wyjątkowych sytuacjach, np. podczas żniw, uroczystości rodzinnych, świąt, itp., 4 – zaprzestano wypiekać chleb po II wojnie światowej. B. Występowanie zakładów piekarniczych w areałach PAE, tj. na obszarach o powierzchni 400 km². 5 – powyżej 7 piekarń, 6 – 4-7 piekarń, 7 – poniżej 4 piekarń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0341_01>

Zasięg

ogólnopolski