Przejdź do treści

Gołąbki jako potrawa powszednia / „Golabki” as an everyday meal (mapa 325, karta CLXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Gołąbki jako potrawa powszednia / „Golabki” as an everyday meal (mapa 325, karta CLXXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; potrawy ; potrawa stała ; potrawa stała z kaszy ; gołąbki ; spożywanie ; posiłek ; posiłek codzienny

Opis

mapa ukazuje występowanie gołąbków jako potrawy powszedniej; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono spożywanie gołąbków nadziewanych, 1 – kaszą z prosa, czyli jagłami, 2 – kaszą jęczmienną, 3 – kaszą gryczaną, 4 – mięsem siekanym lub mielonym, 5 – z nadzieniem bliżej nieokreślonym. B. Obszar, na którym gołąbki są potrawą dawną, 6 –znaną przed I wojną światową

Inne określenia:
1. wymienione w legendach gołąbki nie są we wsi znane,
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0342_01>

Zasięg

ogólnopolski