Przejdź do treści

Maślnice z tłokiem / Piston-operated churns (mapa 334, karta CLXXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Tytuł

Maślnice z tłokiem / Piston-operated churns (mapa 334, karta CLXXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1964-1967 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; naczynia narzędzia i sprzęty z gliny ; maselnica

Opis

mapa ukazuje maślnice z tłokiem; zawarto na niej następujące informacje: A. Maślnice gliniane. 1 – pojemnik w formie garnka lub dzbana (wysokość 28-50 cm) z drewnianą płaską nakrywką, 2 – pojemnik w formie drewnianych maślnic z klepek, z „wierzchenkiem” (wysokość 40-55 cm), 3 – istnieją informacje o istnieniu w przeszłości glinianych maślnic, brak danych o formie. B. Maślnice drewniane,
- z płaską nakrywką, 4 – pojemnik toczony (drążony?) z jednego kawałka drewna, 5 – pojemnik z klepek,
- z nakładanym wierzchenkiem manszetowym, 6 – pojemnik i wierzchenek toczony (drążony?), 7 – pojemnik z klepek, a wierzchenek toczony (drążony?), 8 – pojemnik i wierzchenek z klepek. C. Inne oznaczenia. 9 – obszar przewagi maślnic wąskich, zbliżonych kształtem do walca, o małej pojemności, 10 – obszar przewagi maślnic o przekroju trapezu, o średniej pojemności, 11 – obszar przewagi maślnic szerokich, o skrajnie szerokiej podstawie i o dużej pojemności, 12 – obszar form mieszanych, zastanych i przeniesionych po II wojnie światowej, 13 – wschodni i północny zasięg urządzeń zabezpieczających przed wychlapywaniem śmietany, 14 – zachodni zasięg tłuczków prymitywnych z 4 otworami w krążku, 15 – przybliżony zachodni i południowy zasięg sporadycznego występowania maślnic z płaską przykrywką, 16 – najdalsze zachodnie i południowe zasięgi sporadycznego występowania maślnic toczonych (dłubanych?) z jednego pnia

Inne określenia:
1. nie stwierdzono występowania zjawiska,
2. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej,
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
4. znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej jako rezultat przesiedleń

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0351_01>

Zasięg

ogólnopolski