Przejdź do treści

Zanikanie wiader oraz putni / Vanishing use of buckets and „putnia” (mapa 344, karta CLXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1968 i innych źródeł]

Tytuł

Zanikanie wiader oraz putni / Vanishing use of buckets and „putnia” (mapa 344, karta CLXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1968 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport ludzki ; narzędzia ; naczynia klepkowe ; wiadro ; putnia ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje zanikanie wiader oraz putni; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie wiader i putni, sporadycznie spotykane w okresie badań, często mają charakter przeżytków, istniały na wsi, zanikły. Liczne okazy muzealne. 1 – wiadra z klepek służące do noszenia wody ze studni do chałupy, 2 – wiadra służące do czerpania wody ze studni (przeważnie na stałe umocowane do studni – żuraw, kołowrót, bosak). Służą często do pojenia koni, rzadziej krów, 3 – putnie z klepek, o elipsoidalnym przekroju służyły do czerpania i noszenia wody (podobne do skopków), 4 – południowa granica zwartego obszaru używania wiader do noszenia i czerpania wody i północna – używania ich w zasadzie do czerpania wody, 5 – północna granica powszechnego używania konewek do noszenia wody, a niekiedy i do czerpania wody ze studni. B. Zasięgi różnych nazw wiader. 6 – obszar występowania nazwy „wiadro”, „wiaderko” i pokrewnych, 7 – obszar występowania nazwy „kubeł” i pokrewnych,  8 – obszar występowania nazwy typu „węborek” i pokrewnych, 9 – obszar nazw przemieszanych, powstały po II wojnie światowej. C. Inne oznaczenia. 10 – nie stwierdzono występowania wiader klepkowych. Nikt takich nie pamięta, 11 - nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej, 12 – znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 13 – znak dolny niepełny oznacza, że zjawisko pojawiło się jako rezultat przesiedleń

Twórca

Gajek, Józef

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0361_01>

Zasięg

ogólnopolski