Przejdź do treści

Reliktowe występowanie kadłubów do przechowywania ziarna / Residual occurrence of grain-storage trunks (mapa 345, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Tytuł

Reliktowe występowanie kadłubów do przechowywania ziarna / Residual occurrence of grain-storage trunks (mapa 345, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; przechowywanie ; naczynia narzędzia i sprzęty ; naczynia narzędzia i sprzęty z drewna ; kadłub ; ziarno ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje reliktowe występowanie kadłubów do przechowywania ziarna ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono przechowywanie ziarna w drążonych kłodach drewnianych, a) w okresie międzywojennym, częściowo w okresie badań, b) dawniej, zaginęły po I wojnie światowej. 1 – przystosowanych do ustawienia pionowego, 2 – przystosowanych do ustawienia poziomego. B. Nazwy drążonych kłód na ziarno. 3 – „kadłub”, 4 – „kozub”, 5 – „kłoda”, 6 – „tok”, 7 – „musor”, 8 – „waliw”

Inne określenia:
1. stwierdzono występowanie zjawiska, materiał jest niewystarczający do bliższego określenia jego formy,
2. nie stwierdzono występowania zjawiska,
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
4. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0362_01>

Zasięg

ogólnopolski