Przejdź do treści

Reliktowe przechowywanie ziarna w koszach plecionych za słomy lub korzeni / Residual grain-storage in straw- or root-woven baskets (mapa 346, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Tytuł

Reliktowe przechowywanie ziarna w koszach plecionych za słomy lub korzeni / Residual grain-storage in straw- or root-woven baskets (mapa 346, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; przechowywanie ; słomianka ; ziarno ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje reliktowe przechowywanie ziarna w koszach plecionych za słomy lub korzeni ; zawarto na niej następujące informacje: A.  Stwierdzono przechowywanie ziarna w koszach, a) jeszcze po II wojnie światowej, b) jeszcze w 1 ćwierci XX wieku. 1 – cylindrycznych, 2 – wazowatych, 3 – formy mieszane beczkowate, dzieżkowato-dzbankowate. B. Nazwy koszy do przechowywania ziarna. 4 – „słomian”, „słomianka”, „słomiannik”, „słomiany kosz”, 5 – „bańka” lub podobnie, 6 – „beczka” lub podobnie, 7 – „pudło”, „pudełko”, 8 – „siewnia”, „sewnia”, „sewenka”

Inne określenia:
1. stwierdzono występowanie zjawiska, materiał jest niewystarczający do bliższego określenia jego formy, 
2. nie stwierdzono występowania zjawiska, 
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 
4. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0363_01>

Zasięg

ogólnopolski