Przejdź do treści

Typy skrzyń do przechowywania ziarna / Varieties of grain-storage chests (mapa 347, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Tytuł

Typy skrzyń do przechowywania ziarna / Varieties of grain-storage chests (mapa 347, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; przechowywanie ; skrzynia ; ziarno ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje typy skrzyń do przechowywania ziarna; zawarto na niej następujące informacje: Stwierdzono we wsi w latach 1920-1960. 1 – skrzynie słupkowe (odpowiednik konstrukcji sumikowo-łątkowej), 1a – z wiekiem płaskim, 1b – z wiekiem sarkofagowym, 2 – domniemane istnienie wyżej opisanych skrzyń wedle niepełnych danych z literatury, 3 – skrzynie składane z desek na cynk, lub zbijanych gwoździami

Inne określenia:
1. stwierdzono występowanie zjawiska, materiał jest niewystarczający do bliższego określenia jego formy, 
2. nie stwierdzono występowania zjawiska, 
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 
4. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0364_01>

Zasięg

ogólnopolski