Przejdź do treści

Typy i nazwy skrzyń na ziarno / Types of grain-storage chests and their onomastics (mapa 348, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Tytuł

Typy i nazwy skrzyń na ziarno / Types of grain-storage chests and their onomastics (mapa 348, karta CLXXXVII)

[na podstawie badań PAE z 1955 r. i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; pożywienie ; przetwórstwo produktów żywnościowych ; przechowywanie ; skrzynia ; ziarno ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje typy i nazwy skrzyń na ziarno; zawarto na niej następujące informacje: A. Typy pojemników drewnianych do przechowywania ziarna. 1 – zgeneralizowany zasięg reliktowego występowania pojemników  kłodowych (por. mapa 345), 2 – zgeneralizowany, kurczący się zasięg skrzyń słupkowych (łątkowych) (por. mapa 347 poz. 1), 3 – zgeneralizowany zasięg skrzyń z desek (por. mapa 347 poz. 3). B. Nazwy skrzyń. Typy skrzyń na ziarno, słupkowe (łątkowe), zbijane z desek. 4 – „sypań”, 5 – „srombek”, 6 – „strych”, 7 – „szafarnia”, „szafarka”, 8 – „wach”, „wacha”, „waszek”, 9 – „sąsiek”, „somsiek”, 10 – „skrzynia”, 11 – „paka”, 12 – „żydla”, 13 – „kasta”, „kastla”, 14 – „loudka”

Inne określenia:
1. stwierdzono występowanie zjawiska, materiał jest niewystarczający do bliższego określenia jego formy, 
2. nie stwierdzono występowania zjawiska, 
3. znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 
4. nie uwzględniono stanu sprzed II wojny światowej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. VI. Red. Józef Gajek. Warszawa 1981, syg. <PAE/AE/7> , <A.35/6>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1981

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0365_01>

Zasięg

ogólnopolski