Przejdź do treści

Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw, I / Number of matchmaker's functions while arranging marriages, I (mapa 27)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Tytuł

Ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw, I / Number of matchmaker's functions while arranging marriages, I (mapa 27)

[na podstawie badań PAE z lat 1970-1982 oraz 2003 r.]

Temat

kultura społeczna ; obrzędy ; obrzędy rodzinne ; obrzędy weselne ; swaty ; zaręczyny ; elementy obrzędu ; role obrzędowe ; swat

Opis

mapa ukazuje ilość ról pełnionych przez swata podczas kojarzenia małżeństw; zawarto na niej następujące informacje: 15. Czy współcześnie zdarza się, że za zgodą rodziców kawalera osoba trzecia „idzie w swaty"? celem przedwstępnego omówienia sprawy zawarcia małżeństwa /.../ Kiedy we wsi ten zwyczaj zanikł? Jak było dawniej? Jak nazywają ten zwyczaj i tę czynność? 16. Zbadać czy we wsi żyją jeszcze osoby (mężczyzna?, kobieta?-wiek? zajmujące się swataniem? Jak ich nazywają?[...] 19. Dokładnie zbadać czy swat tylko informował rodziców młodej i rodziców chłopca o ich stanowiskach w sprawię małżeństwa czy też zawierał prawomocną umowę, w której określana sprawy majątkowe, a więc „posagu" czyli wiana. Co w odczuciu miejscowej ludności oznaczają wyrazy: „posag", „wiano"?, której zerwanie groziło „nawiązką"?[..] Swat brał udział w swatach i zaręczynach wypełniając w nich: 1 – jedną rolę 2 – dwie role, 3 – trzy role, 4 – cztery role, 5 – pięć ról, 6 – sześć ról, 7 – siedem ról, 8 – osiem ról, 9 – brak tradycji, 10 – brak odpowiedzi.

Uwaga:
- mapę opracowano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w latach 70. XX wieku przez Pracownię Polskiego Atlasu Etnograficznego,
- mapa dotyczy stanu zjawiska w latach 70. XX wieku,
- mapa obrazuje częstość występowania swata w wyodrębnionych 11 rolach, dotyczących swatów i zaręczyn (zob. aneks III, s. 192-245),
- punkty z pionową kreską oznaczają informacje pochodzące od ludności napływowej (przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i osadnicy z różnych stron Polski).

Twórca

Pieńczak, Agnieszka

Źródło

Agnieszka Pieńczak : Zwyczaje i obrzędy weselne. Red. Zygmunt Kłodnicki. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 8, cz. 2 : Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Wrocław : Cieszyn 2007, wklejka na końcu : mapa 27 ; syg. <PAE/KOM/10/>

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Uniwersytet Śląski ; Uniwersytet Wrocławski

Data

2007

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego ; Commentaries to the Polish Ethnographic Atlas

Format

application/pdf

Język

pol

Rodzaj

mapa

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0627_01>

Zasięg

ogólnopolski